Voor deelnemers

Deelnemers

Wanneer mag u deelnemen?

Het CooL-programma is gericht op volwassenen vanaf 18 jaar met een matig verhoogd gezondheidsrisico veroorzaakt door een te hoog gewicht:

  • Heeft u overgewicht (BMI 25-30) en (een verhoogde kans op) diabetes of een hart- en vaatziekte, slaapapneu of artrose?
  • BMI tussen 25 en 30 i.c.m. een grote buikomvang: meer dan 88 cm (vrouwen) en 102 cm (mannen)

  • Of heeft u obesitas (BMI >30)?

  • En bent u voldoende gemotiveerd?

Als u voldoet aan deze criteria, dan kunt u deelnemen. U heeft een verwijzing van uw huisarts, praktijkondersteuner of medisch specialist, nodig. Mocht u nog net geen 18 jaar zijn en graag willen deelnemen, dan gaan we overleggen met uw zorgverzekeraar.

Zoek een leefstijlcoach→

Zoek een startdatum→

Wat kunt u verwachten?

Uw programma duurt twee jaar en daarin krijgt u in totaal 16 groepsbijeenkomsten en 8 individuele gesprekken. Tijdens de bijeenkomsten komen verschillende leefstijlthema’s aan bod. Daarnaast is er ruimte voor het delen van ervaringen met anderen zodat u van elkaar kunt leren. Tijdens de individuele gesprekken kunt u bespreken waar u tegen aan loopt en zo wordt het toch een maat gesneden traject.

Als u klaar bent met het programma zit u waarschijnlijk beter in uw vel, voelt u zich gezonder en fitter en heeft u een positiever zelfbeeld. Wellicht slaapt u beter, kunt u beter ontspannen en bent u afgevallen. Deelnemers met (dreigende) diabetes hebben wellicht minder of geen medicatie meer nodig.

Elke leefstijlcoach heeft eigen speerputen of specialisaties. Zoek hier de leefstijlcoach die het best bij u past.