Voor Verwijzers

Verwijzers

Waarom leefstijlcoaching?

Bij leefstijlcoaching staat niet de diagnose of behandeling centraal maar gedrag en gezondheid. Het uitgangspunt is de huidige gezondheids- en welzijnssituatie van de deelnemer. Vanaf dat nulpunt proberen we door leefstijlverandering gezondheidswinst te boeken. Vaak resulteert dat in minder of geen medicatie, maar meestal blijft een combinatie nodig.

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor leefstijlkeuzes. De geaccrediteerde leefstijlcoaches zijn bij uitstek geschikt om middels een GLI mensen te begeleiding om hierin verantwoorde keuzes te maken.

Wat is een gecombineerde leefstijlinterventie?

Een deelnemer aan een gecombineerde leefstijlinterventie krijgtin twee jaar tijd, advies over en begeleiding bij:

  •  gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoontes;
  •  gezond bewegen conform de richtlijn Gezond Bewegen en hoe dit in te passen in het dagelijkse bestaan;
  •  het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om een gezonde leefstijl te verwerven en te behouden.

Het programma bestaat uit een behandelfase (8 maanden) en een onderhoudsfase (zestien maanden). In deze periode krijgen de deelnemers 16 groepsbijeenkomsten en 8 indiviuele gesprekken.

Let op: Het daadwerkelijke bewegen realiseert de deelnemer in de eigen woon-/leefomgeving en maakt geen onderdeel uit van de interventie. Er is wel altijd contact met de buurtsportcoach.

Verwijzing van de huisarts is noodzakelijk

In alle gevallen heeft de deelnemer een specifieke verwijzing van de huisarts, praktijkondersteuner of medisch specialist nodig. Het is aan deze groep om te bepalen of iemand mag deelnemen.

Verwijzing kan via ZorgDomein (kijk bij aanvullende zorg en klik op GLI) of via VIPLive (zorgprogramma GLI)

Andere mogelijkheid is de traditionele verwijsbrief.

Let op: Naast de gebruikelijke adresgegevens dient op de verwijzing de persoonlijke AGB code van de zorgverlener te staan en de reden(en) van verwijzing. De verwijsreden van CooL is altijd overgewicht of obesitas.

De inclusiecriteria van CooL zijn:

  • leeftijd 18 jaar of ouder
  • met een BMI 25 – 30 en met (matig verhoogd risico op) cardiovasculaire aandoeningen of DM 2 of slaapapneu of artrose
  • of met een BMI > 30
  • en met voldoende motivatie om het complete CooL-programma te doorlopen; dit ter beoordeling van de verwijzer en de leefstijlcoach.

De motivatie van de deelnemer wordt gecheckt door verwijzer en leefstijlcoach door onder andere te vragen naar:

  • de reden van deelname aan het traject
  • inschatting van de eigen motivatie om met leefstijl aan de gang te gaan
  • de bereidheid van de deelnemer om gedurende het traject tijd en energie te investeren in gedragsverandering.

Vergoeding

CooL wordt vergoed vanuit de basisverzekering, zonder eigen bijdrage en zonder dat het van het eigen risico afgaat. Er zijn met de meeste verzekeraars contracten. Een aantal verzekeraars wil dat niet. In die gevallen krijgen de deelnemers een factuur thuis die ze zelf kunnen indienen, en in de meeste gevallen volledig vergoed krijgen.

Flyer

We hebben een flyer beschikbaar die u aan uw patienten kunt meegeven of in de wachtkamer kunt neerleggen. Wil uw praktijk flyers gratis (bij)bestellen, vul dan het formulier in.

Wat is het verschil tussen CooL en andere gecombineerde leefstijlinterventies ?

Op dit moment wordt in de regio Nijmegen alleen de GLI CooL aangeboden. Dat zal in de nabije toekomst zeker veranderen. Wilt u weten welke patient het beste tot zijn/haar recht komt in welk programma, kijk  dan op de GLI vergelijker.

 

Aanbieders

De GLI mag alleen worden aageboden door geacrediteerde leefstijlcoaches en dietisten en fysiotherapeuten met een leefstijlaantekening.

De leefstijlcoaches die zijn aangesloten bij leefstijlinterventie regio Nijmegen zijn allemaal aangesloten bij de beroepsvereniging BLCN.