Afslankmedicijn Saxenda® in basispakket

Vanaf 1 april is het afslankmedicijn Saxenda® opgenomen in het basispakket van zorgverzekeraars en daar is nu veel om te doen bij huisartsen en leefstijlcoaches. In deze blogpost een korte uitleg.

De werkzame stof van Saxenda® heet liraglutide. Deze stof heeft voor mensen met obesitas een gunstige werking op het hongergevoel, op de insuline afgifte en vertraagt de maaglediging. Het heeft zelfs een bewezen gunstig effect op hart- en vaatziekten. Maar dit ogenschijnlijke wondermiddel is aan nogal wat beperkingen en voorwaarden gebonden.

Allereerst is het medicijn niet voor iedereen beschikbaar. De huisarts mag het voorschrijven aan personen boven de 18 jaar die:

  • Een BMI hebben van 35 tot 40 met een van de comorbiditeiten hart- en vaatziekten, slaapapneu of artrose;
  • Of een BMI van boven de 40;
  • En geen diabetes hebben;
  • En (nog) niet in aanmerking komen voor bariatrie (maagoperatie).

Gebruikers van liraglutide zijn verplicht gemotiveerd deel te nemen aan een gecombineerde leefstijlinterventie zoals CooL (coaching op leefstijl). Als aanvullende eis stelt de zorgautoriteit dat deelnemers minimaal aan 80 procent van de groepsbijeenkomsten en alle individuele gesprekken aanwezig moet zijn. Daarnaast kan de leefstijlcoach de motivatie checken. Dit is natuurlijk om te voorkomen dat de gebruikers van liraglutide er alleen maar bij zitten om het medicijn te kunnen gebruiken. Het doel van de combinatie is natuurlijk dat deelnemers ook daadwerkelijk wat doen om een gezondere leefstijl toe te passen.

Als na drie maanden gebruik van Saxenda® geen gewichtsreductie van minimaal 5 procent is bereikt, dan stopt de medicatie. Het middel heeft dan te weinig effect en het heeft dan geen zin om met het gebruik van het peperdure medicijn door te gaan. Let wel: Saxenda® lijkt een wondermiddel, maar dat is het niet. Gebruikers zullen nog steeds alert te zijn op calorie-inname. Bovendien is de gewichtsafname niet hemelschokkend met gemiddeld iets meer dan 10 procent. Daarnaast neemt de effectiviteit langzaam af.

Saxenda® is alleen te verkrijgen op recept van de huisarts en wellicht ook de internist. Niet alle huisartsen echter voelen zich voldoende bekwaam om Saxenda® voor te schrijven. Wij raden die patiënten aan het gesprek met de huisarts aan te gaan en hen te wijzen op het ZN Formulier over de GLP 1 agonist (Saxenda®). Wellicht wil jouw leefstijlcoach je daarbij helpen. Een andere mogelijkheid is om een recept te verkrijgen via een consult met Dokter Online. Die laatste optie heeft zeker niet onze voorkeur, omdat wij graag een goede dialoog met de huisarts hebben over gemeenschappelijke patiënten.

Huisartsen die twijfelen kunnen antwoorden vinden op veel gestelde vragen in dit document van PON (Partnerschap Obesitas Nederland) en Zorgverzekeraars Nederland.

 

Dick Leseman

Leefstijlcoach en tekstschrijver.